Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Aktualności:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

16 września 2018

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej
zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 września 2018 o godz. 18.00 w Świetlicy w Pilczycy

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zebrania,
2) Wybór Prezydium Walnego Zebrania
3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w KRS
4) Omówienie spraw bieżących
5) Zakończenie obrad

za Zarząd

KONSERWACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ Z OŁTARZA GŁÓWNEGO KOŚCIOŁA W PILCZYCY

21 sierpnia 2018

Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nasz wniosek o konserwację zabytkowego obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Pilczycy został pozytywnie rozpatrzony. Obraz będzie konserwowany w dwóch etapach:
1 – 2018 r. konserwacja techniczna,
2 – 2019 r. konserwacja artystyczna.

image

WALNE ZEBRANIE

22 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej zaprasza na
Walne Zebranie Członków,które odbędzie się w dniu 25.04 2018 roku (środa), o godz. 19,00 w Świetlicy Wiejskiej w Pilczycy

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zebrania,
2) Wybór Prezydium Walnego Zebrania
3) Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2017 rok
4) Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2017 rok
5) Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej
6) Dyskusja i zapytania
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2017 rok
8) Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2017 rok
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
10) Wybór Komisji Skrutacyjnej
11) Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
12) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
13) Sprawy różne
14) Zakończenie obrad

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MERYTORYCZNEJ
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMU PILCZYCKIEJ ZA 2017 ROK

I. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową ukierunkowaną na aktywizację i integrację mieszkańców oraz kultywowanie tradycji. W realizacji zadań Zarząd i członkowie Stowarzyszenia współpracowali aktywnie z Gminą Słupia Konecka i jej jednostkami organizacyjnymi (Dom dziennego pobytu Senior ?Plus, Szkoła Podstawowa w Pilczycy), ŚODR w Modliszewicach, LGD „Nad Czarną i Pilicą” oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.
Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali w świetlicy spotkania i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców gminy oraz wzięli udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty:
1. „Babskie Środy” – cykliczne wieczorne spotkania.
2. Dzień Babci i Dziadka organizowany przez wójta Gminy Słupia Konecka (20.01.17).
3. Ostatki- zabawa taneczna przy muzyce zespołu M. M. Młynarscy (28.02.17).
4. Dzień Kobiet organizowany przez wójta Gminy Słupia Konecka (08.03.2-17).
5. III Forum Kobiet Koneckich organizowane przez ŚODR w Modliszewicach. (14.03.17)
6. Targi „Agrotravel” w Kielcach- prezentacja rękodzieła i produktów regionalnych wspólnie z uczestnikami Domu Senior -Plus (08.04.17).
7. Zioła- uprawa i przeznaczenie- szkolenie dla mieszkańców prowadzone przez p. Lidię Chmielewską z Żarnowa (12.05.2017)
8. Wycieczka: Krzemionki Opatowskie, fabryka porcelany w Ćmielowie, Opatów- kolegiata, jarmark opatowski (03.06.2017).
9. Piknik Międzypokoleniowy organizowany przez wójta gminy w Pilczycy (04.06.17).
10. Dzień Otwartych Drzwi w ŚODR w Modliszewicach- wystawa prac rękodzielniczych. (25. 06.17)
11. Gminne dożynki w Słupi- wieniec dożynkowy, potrawy regionalne i występ artystyczny ( 28.08.17).
12. Realizacja projektu finansowanego z budżetu gminy Słupia Konecka pt.: „Pilczyca kwiatami malowana” ? dla uświetnienia 50-tej rocznicy istnienia budynku wiejskiego i 10-lecia Stowarzyszenia (sierpień/wrzesień 2017).
a) Warsztaty bukieciarskie i malarskie,
b) „Michałki”- festyn i zabawa taneczna,
c) Kiermasz rękodzieła oraz wspólne grillowanie.
13. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mninie (14-15.10.17)
14. „Kwiaty Pamięci”- przygotowanie wiązanek oraz porządkowanie grobów osób zasłużonych dla Ziemi Pilczyckiej
15. Zabawa Andrzejkowa.
16. Zabawa Sylwestrowa.
17. Zebrania wiejskie w Pilczycy dotyczące m.in.: zasad korzystania ze świetlicy, przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego.

II. W ramach ochrony dziedzictwa historycznego Stowarzyszenie ze środków pozyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zrealizowało II etap prac Konserwacji żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny Zarembów na cmentarzu w Pilczycy. Koordynowanie oraz promocja zadania zostały zrealizowane w ramach świadczeń wolontariuszy.
III. Administrowanie strony internetowej www. pilczyca.org prowadzone jest nieodpłatnie.

Pilczyca, 10.03.2018 Za Zarząd Krystyna Kuder

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2017 ROK

Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było m.in. podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji mieszkańców, kultywowaniu tradycji regionalnych, ochronie dziedzictwa historycznego oraz promowaniu walorów turystycznych ?Ziemi Pilczyckiej?.

1.Stan konta na 01.01.2017………………2 088,60 zł

2.Przychód……………………………19 915,46 zł
w tym
a) dotacja celowa na realizację projektu pt.:”Pilczyca kwiatami malowana”………….4 000,00 zł
b) dotacja na konserwacje żeliwnego pomnika, stanowiącego
część grobowca rodziny Zarembów na cmentarzu parafialnym w Pilczycy (II etap) ………………….15 00914,00 zł
a) kapitalizacja odsetek………………………1,46 zł

2. Koszty w roku obrotowym……………….19 976 ,00 zł
w tym
a) realizację projekt pt.:”Pilczyca kwiatami malowana”…..4 000,00 zł
b) zapłata za wykonanie prac konserwatorskich (IIetap)…..15 914,00 zł
c) opłaty bankowe……………………………………62,00 zł

4. Stan konta na 31.12.2017…………………………..2 028,06 zł

Pilczyca, 10.03.2018
Za Zarząd:
Krystyna Kuder

WESOŁEGO ALLELUJA

28 marca 2018


„Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy
z paskudnego kąta
z tego co po ludzku się nie udało
prawda, że trzeba stać się bezradnym
by nie logiczne się stało
Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty
z popiołu
prawda, że trzeba dostać pałą
by wierzyć znowu”
Ks. Jan Twardowski

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy w miłej rodzinnej atmosferze z tradycyjną święconką i mokrym dyngusem
życzy Zarząd Stowarzyszenia

BOŻE NARODZENIE 2017

23 grudnia 2017

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych ciepłem rodzinnym i spokojem

życzy Zarząd Stowarzyszenia

Ty, któryś jest Miłością
i Sercem tego świata,
Zagarnij serca nasze
I w Imię Swoje zbrataj.
Niechaj zamilkną swary,
Zawiści, ludzkie złości.
Noc święta, wigilijna…
Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI.”

ODNOWIONY ZABYTEK

10 grudnia 2017

Żeliwny pomnik na grobowcu Familii Zarembów na cmentarzu w Pilczycy jest cennym zabytkiem sztuki sakralnej na naszym terenie. Spoczywają w nim przedstawiciele rodu, który w latach 1728- 19890 był właścicielem Pilczycy i przyczyniał się do jej rozwoju.
Na początku XXI wieku obiekt uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek kradzieży żeliwnych elementów. Po założeniu Stowarzyszenia w 2007 r. przystąpiliśmy do jego uporządkowaniu (zdjęcie 1 i 2).
Ze względów historycznych grobowiec został wpisany w 2008 roku do rejestru zabytków. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie w 2016 i 2017 roku od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach przeprowadzono prace konserwatorskie zachowanych i rekonstrukcję brakujących elementów. W wyniku tych prac wyeksponowano walory artystyczne i historyczne żeliwnego nagrobka, który został przywrócony do pierwotnej formy.
Wykonawcą prac konserwatorskich był Piotr Pietrasiewicz artysta-rzeźbiarz. Prace administracyjne związane z obsługą i promocją projektów były prowadzone nieodpłatnie przez członków stowarzyszenia. Dziękujemy mieszkańcom Pilczycy oraz Robertowi Wielgopolanowi-Wójtowi Gminy Słupia (Konecka) za pomoc przy demontażu, wykonaniu betonowego fundamentu i montażu pomnika.

Zarząd Stowarzyszenia

MICHAŁKI 2017

2 października 2017

„PIOSENKA O PILCZYCY” 60 LAT PÓŹNIEJ
1.Kiedy Pani Chmielewska
Piosenkę układała
Na cześć naszej Pilczycy
Nigdy nie przypuszczała,
2.Że za trzy pokolenia
Tu na wsi wszystkie chłopy
Przemienią swoje życie
Wejściem do Europy.
3.Zmieniło się tu bardzo
W krowy już nikt nie orze
Każdy z rolników naszych
Jeździ dziś na traktorze
4.Domy nie są bielone
Każdy dom murowany
Na dachach są panele
węglem jest ogrzewany.
5.Słomy nie ma na dachach
Wkracza na wieś technika
U wielu gospodarzy
Jest fotowoltaika.
6.Nie ma już starej szkoły
Zniknął też staw i lasek
Gdzie hodował swą wydrę
Sławny Chryzostom Pasek.
7.Lnu nikt w polu nie sieje
Owieczek nie hoduje
Rolnicy na dopłatach
Nikt na wsi nie głoduje.
8. W każdej rodzinie auto
Traktory New Hollandy
Konie zniknęły z zagród
Takie są teraz rządy
9. Kobiety mają dobrze
Nie muszą sierpem robić
Bo wszystko zboże w polu
Kombajnem da się kosić.
10.Lasy jak były kiedyś
Tak też są pełne grzybów
Poziomek, malin, jagód
Bogactwem tych zasobów.
11.I gdyby król Kazimierz
Przybył tu na polowanie
Ustrzeliłby na pewno
W lesie niejedną łanię.
12.Ludzie są tu pobożni
I wiara jest im droga
Jak kiedyś ich dziadkowie
Teraz tez chwalą Boga.
13.Niektóre z cudnych dzieci
Które się tu rodziły
Musiały pójść za chlebem
I Zachód nawiedziły.
14.Kiedy się tam dorobią
W dalekiej zagranicy
Zatęsknią za ojczyzną
Powrócą do Pilczycy.
15.Nie dla nas Paryż, Londyn
Ani nasza stolica
Bo ponad wszystko w świecie
Droga jest nam Pilczyca.
16.A więc śpiewajmy dzisiaj
Oj dana, dana, dana
Niech przetrwa długie wieki
Pilczyca ukochana.

Teresa Puchalska

ZAPRASZAMY NA „MICHAŁKI”

27 września 2017

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.09511399269104 (gl)