Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Aktualności:

ZAPRASZAMY NA „MICHAŁKI”

27 września 2017

ODNAWIAMY ZABYTKI

7 września 2017

Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nasze Stowarzyszenie pozyskało środki na drugi etap renowacji żeliwnego nagrobka z XIXw. rodziny Zarembów, na cmentarzu parafialnym w Pilczycy.

PILCZYCA KWIATAMI MALOWANA

2 września 2017

W dniach 29.08-01.09.2017 odbyły się warsztaty malarskie pod hasłem „Pilczyca kwiatami malowana”, prowadzone przez Panią Gabrielę Polewską-Pietrasiewicz.  Uczestnicy warsztatów, w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat zostawili szereg prac malowanych różnymi technikami. Można je oglądać w Świetlicy w Pilczycy.

 

Nasz udział w Dożynkach Gminnych w Słupi 27.08.2017

2 września 2017

Nasze  dożynkowe przyśpiewki

Wieniec dożynkowy

 (na melodię: „Jak ja se zaśpiewam”)

 1. Przynosimy dzisiaj prosto z naszych domów

Z mozołem uwity, z mozołem uwity

Wieniec z naszych plonów.

 1. Jest tu żyto, owies, pszenica i proso

Całe to bogactwo, całe to bogactwo

Podlewane rosą.

 1. Słonko ogrzewało co dnia nasze zboże,

A my je skosili, a my je skosili

Złożyli w spichlerzu.

 1. Będzie teraz młynarz ziarno w młynie mielił,

Aby się gospodarz, aby się gospodarz

Chlebem  w domu dzielił.

 1. Więc czyń drogi wójcie, to co czynić trzeba,

Aby już nikomu, aby już nikomu

Nie zabrakło chleba.

Autor: Teresa Puchalska

Nasze  dożynkowe przyśpiewki

(na melodię: „Głęboka studzienka”)

 1. Nasza wieś Pilczyca

Co roku piękniejsza

Będziemy ją chwalić

Zawsze w nowych wierszach.

 1. Pola, łąki, lasy

Piękna okolica,

Niech się tu rozwija

Agroturystyka.

 1. W naszej gminie Słupia

Tak dobrze się dzieje

Ludzie się bogacą

I mają nadzieję.

 1. Wójt jako gospodarz

Dobrze się sprawuje

I ludzkie problemy

Chętnie rozwiązuje.

 1. Pani radna Krysia

To złota kobieta,

Z radnymi pomnaża

społeczny kapitał.

 1. Pan sekretarz Marian

Też stąd się wywodzi

Pilnuje projektów

Nigdy nie zawodzi.

 1. Dziękujemy bardzo,

Że w łaski się wkupił

I wreszcie naprawił

Nam drogę do Słupi

 1. Nasz ksiądz proboszcz Piasek

Też się już nauczył

Jak zdobywać kasę

Z unijnych funduszy.

 1. Nasz dom „Senior-Vigor”

Ludzi integruje

Są różne imprezy

I to procentuje.

 1. Nasz Andrzejek sołtys

To dobra chłopina

Na wsi jest porządek

Bo wszystko dopina.

 1. Co tam u strażaków

Ludzie się pytają

Samochód jest sprawny

Sikawki działają.

 1. A nasz rolnik górą

Dostaje dopłaty

Maszyny kupuje

Ma kasę na raty.

 1. Zagrody zadbane

Panele na dachach

Pieniądze do wzięcia

W unijnych funduszach.

 1. Na koniec życzymy

W dobrym zdrowiu sto lat

Rządźcie dalej dobrze

Aby zmieniać ten świat.

Autor: Teresa Puchalska

WARSZTATY MALARSKIE

24 sierpnia 2017

Zwiedzamy Świętokrzyskie – ĆMIELÓW, KRZEMIONKI OPATOWSKIE, OPATÓW

7 czerwca 2017

W dniu 03 czerwca 2017 roku zwiedzaliśmy północno-wschodnią część Województwa Świętokrzyskiego:

 1. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
 2. Kopalnię krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich
 3. Bramę Warszawską i Kolegiatę św. Marcina w Opatowie

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

13 kwietnia 2017

 „Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.

Leży jajko święcone
malowane farbami,
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?”          

(Maria Konopnicka)

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

12 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

 Zarząd

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej zaprasza na

Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się w dniu 26.04  2017 roku (środa), o godz. 19,00 w Świetlicy Wiejskiej w Pilczycy

 Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania,
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2016 rok
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2016 rok
 • Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej
 • Dyskusja i zapytania
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • Sprawy różne
 • Zakończenie obrad

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  MERYTORYCZNEJ

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ  ZA 2016 ROK

 1. W okresie  sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową ukierunkowaną na aktywizację i  integrację mieszkańców oraz  kultywowanie tradycji.   W realizacji zadań Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  współpracowali aktywnie z Gminą Słupia (Konecka) i jej jednostkami organizacyjnymi (Dom dziennego pobytu „Senior Wigor”, Szkoła Podstawowa w Pilczycy, Gimnazjum w Słupi),  ŚODR w Modliszewicach, LGD „Nad Czarną i Pilicą” oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w następujących przedsięwzięciach :

 1. „Babskie Środy” – cykliczne  wieczorne spotkania
 2. II Forum Kobiet Koneckich organizowane przez ŚODR w Modliszewicach. (11.03.16)
 3. „Kobiety Świata” – spotkanie z dziennikarką i podróżniczką  Marzeną Kądziela. (18.03.16)
 4. Targi „Agrotravel” w Kielcach- prezentacja rękodzieła . (09.04.16)
 5. Wycieczka na „Ponidzie”:Piotrkowice, Busko- Zdrój, Pińczów, Młodzawy, Jędrzejów. (15.05.17)
 6. Piknik Międzypokoleniowy. (20.05.16)
 7. Spotkania artystyczne „Aleja Gwiazd w DPS Etola w Rudzie Pilczyckiej.
 8. Ognisko Świętojańskie przy Eco-muzeum w Pilczycy.(22.06.2016)
 9. Dzień Otwartych Drzwi w ŚODR w Modliszewicach. (26.06.16)
 10. „Kuźnice Koneckie” w Maleńcu i w Sielpi. (9/10. 07.16)
 11. Święto Seniora w Chęcinach. (24.07.16)
 12. Gminne dożynki w Słupi.( 28.08.16)
 13. Wojewódzkie dożynki w Końskich. (03.09.16)
 14. Wieczorek poetycki  Marii Mirosławy Sztandera. (28.09.16)
 15. Pielgrzymka: Jasna Góra, Park Miniatur Sakralnych, Gidle, Wielgomłyny. (01.10.16)
 16. Spotkania w ramach Konsultacji społecznych ws  Planu Rewitalizacji Gminy.
 17. Zebrania wiejskie w Pilczycy dotyczące m.in.: zasad korzystania ze świetlicy, przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego.

 

 1. W ramach ochrony dziedzictwa historycznego Stowarzyszenie  ze środków pozyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zrealizowało I etap prac Konserwacji żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny Zarembów na cmentarzu w Pilczycy. Koordynowanie oraz promocja  zadania zostały zrealizowane w ramach  świadczeń
 • Administrowanie strony internetowej prowadzone jest nieodpłatnie.

 

Pilczyca. 09.03.2017                                                     Za Zarząd

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2016 ROK

 

Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było m.in.  podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji  mieszkańców, kultywowaniu tradycji regionalnych, ochronie dziedzictwa historycznego oraz promowaniu walorów turystycznych ?Ziemi Pilczyckiej?.

 

 1. Stan konta na 01.01.2016 ……………………..  2595,26 zł
 1. Przychód…………………………………………..  10 996,34 zł

w tym

 1. a) wpłata na wsparcie działalności stowarzyszenia .. 100,00 zł
 2. b) dotacja na konserwacje żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny  Zarembów na cmentarzu  parafialnym  w  Pilczycy (I etap):…….10895,00 zł
 1. d) kapitalizacja odsetek:…………………………………………….. 1,34 zł

 

 1. Koszty w roku obrotowym……………………… 11 503,00 zł

w tym

 1. a) zapłata za wykonanie prac konserwatorskich (I etap) 9840,00 zł
 2. b) zaliczka na podatek dochodowy ………………………………..1655,00 zł
 3. c) prowizja od przelewu ……………………………………………………. 8,00 zł
 1. Stan konta na 31.12.2016…………………………….. 2088,60 zł

 

Pilczyca, 09.03.2017                                                           Za Zarząd

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.1618320941925 (gl)