Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Aktualności:

4 grudnia 2020

CHRZCIELNICA PO KONSERWACJI

Prace konserwatorskie przy późnobarokowej chrzcielnicy z XVIII wieku w kościele parafialnym w Pilczycy zostały wykonane i odebrane.

Renowację chrzcielnicy przeprowadził pan Piotr Pietrasiweicz, w ramach pozwolenia ŚWKZ w Kielcach, nr. 33/B/2020 z dn. 06.08.2020. Odbiór dokonany został w dn. 26.XI.2020 (bez zastrzeżeń) przez komisję w składzie:

Emilia Górecka – kierownik Wydziału Zabytków Ruchomych, Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki w Kielcach

Krystyna Kuder – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckej

Teresa Puchalska – skarbnik Stowarzyszenia

Ks. Dariusz Szambor – probosz parafii

Piotr Pietrasiewicz – wykonawca

WIRTUALNY SPACER W OKOLICY CMENTARZA PARAFIALNEGO

31 października 2020

Nie mogąc wybrać się na cmentarz w tych szczególnych dniach odwiedźmy parafialny cmentarz w Pilczycy przez internet. Spójrzmy także na Pilczycę z lotu ptaka

Zamieszczone zdjęcia wykonane zostały przez Pana Sławomira Bodziocha, którego dziadek spoczywa na naszym cmentarzu.

Renowacja zabytkowej chrzcielnicy

30 września 2020
Stowarzyszenie pozyskało środki na renowację zabytkowej 
chrzcielnicy z kościoła parafialnego w Pilczycy.

WIELKANOC 2020

10 kwietnia 2020

„Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy z paskudnego kąta

z tego co po ludzku się nie udało

prawda, że trzeba stać się bezradnym by nielogiczne się stało

Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty z popiołu

prawda, że trzeba dostać pałą,

by uwierzyć znowu”

Ksiądz Jan Twardowski

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nasze serca wiarą w zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią

Zarząd Stowarzyszenia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 rok

1 kwietnia 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  MERYTORYCZNEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ  ZA 2019 ROK

 1. W  okresie  sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową ukierunkowaną na aktywizację i  integrację mieszkańców oraz  kultywowanie tradycji.   W realizacji zadań Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  współpracowali aktywnie z Gminą Słupia Konecka i jej jednostkami organizacyjnymi (Dom dziennego pobytu „Senior +”;  Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach:  LGD „Nad Czarną i Pilicą”;  Targi Kielce  oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.
 1. W ramach ochrony  dziedzictwa historycznego Stowarzyszenie  ze środków pozyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zrealizowało zadanie „Konserwacja obrazu Matka Boska Szkaplerzna  z 2 poł. XVIII wieku w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Pilczycy”

 W ramach prac  konserwacji estetycznej obraz został napięty na krosna, uzupełniono ubytki warstwy malarskiej, założono werniks oraz zamontowano  obraz w ołtarzu głównym w kościele w Pilczycy.  Realizacja zadania przyczyniła  do odnowienia i zabezpieczenia zabytkowego obrazu, a tym samym do ochrony dziedzictwa i kultury materialnej regionu, uwrażliwienia społeczności lokalnej  oraz uświadomienia konieczności troski o obiekty zabytkowe.

 1.   Kontynuacja  projektu w ramach działania : „Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna lub kulturowa wykorzystująca zasoby LGD” którego rezultatem było utworzenie siłowni plenerowej w Pilczycy.

W roku sprawozdawczym prowadzono nadzór urzadzeń i terenu wokół.  Wiosną zasadzono 60 krzewów ozdobnych.

 1. Dzięki  nawiązanej współpracy z Targami Kielce, członkowie stowarzyszenia wzięli udział w Agrotravel prezentując wyroby rękodzielnicze na stoisku targów.
 •  Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez  inne podmioty lub współorganizowanych z innymi podmiotami:
 •  Dzień Babci i Dziadka organizowany przez wójta Gminy Słupia Konecka.
 • Walentynkowy koncert charytatywny w WDK  w wykonaniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
 • Dzień Kobiet organizowany przez wójta Gminy Słupia Konecka
 • Wycieczka do Warszawy organizowana przez  Dom Dziennego pobytu Senior +
 • Udział  w „Senioraliach”  w parku kieleckim organizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego
 • Wycieczka do Łowicza oraz Nieborowa i Arkadii z Senior +
 • Wykonanie wieńca dożynkowego i przyśpiewek ludowych oraz przygotowanie potraw regionalnych na Gminne dożynki w Słupi
 •  „Kwiaty Pamięci”- przygotowanie wiązanek oraz  porządkowanie grobów osób zasłużonych dla Ziemi Pilczyckiej
 • Koordynowanie oraz promocja  zadania zostały zrealizowane w ramach  świadczeń  wolontariuszy.
 • Administrowanie strony internetowej www. pilczyca.org    prowadzone jest nieodpłatnie.

Pilczyca. 31.03.2020                                              Za Zarząd

                                                                                  Prezes Stowarzyszenia

                                                                                       Krystyna Kuder

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2019 R

Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było  m.in.  podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji  mieszkańców, kultywowaniu tradycji regionalnych, ochronie dziedzictwa historycznego oraz promowaniu walorów turystycznych „Ziemi Pilczyckiej”.

 1. Stan konta na dzień 01.01.2019…………………………2 215,83 zł

2. Przychód…………………………………………………………….6 831,76 zł

w tym

 1. Datek na działalność statutową…………………………………….100,00 zł
 2. Dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Kielcach na realizację ? Prace konserwatorskie przy obrazie

Matka Boska Szkaplerzna z 2 poł. XVIII wieku w ołtarzu głównym

 kościoła parafialnego w Pilczycy  (konserwacja estetyczna) ….6 730,56 zł

 • kapitalizacja odsetek  …………………………………………………………………1,20 zł   
 • Koszty w roku obrotowym………………………………………..6 820,56 zł

w tym

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prace

Konserwacyjne……………………………………………………………………………….82, 00 zł

b) Zapłata za wykonanie zadania:? Prace konserwatorskie

 przy obrazie Matka Boska Szkaplerznaz 2 poł. XVIII w.

 w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Pilczycy

(konserwacja estetyczna) ………………………………………………………..6 730,56 zł

                 e) Opłaty bankowe……………………………………………….8,00 zł

 • Stan konta na 31.12.2019 ………………………………………2 227,03 zł 

     Pilczyca, 31.03.2020                                                          Za Zarząd

                                                                                        Prezes Stowarzyszenia

                                                                                               Krystyna Kuder

Leć, o cudna pieśni w dal, złagodź smutek, ukoj żal

6 marca 2020

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem żegnamy naszą wspaniałą Koleżankę Mariannę Baran, która odeszła od nas dnia 3 marca 2020 roku.
Na zawsze zostanie w naszej pamięci Jej uśmiech, wrażliwość na otaczające piękno oraz oddanie dla rodzinnej Pilczycy.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2019

„Wtedy jest Boże Narodzenie

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata

i wyciągasz do niego ręce,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,

które jak żelazna obręcz uciskają ludzi

w ich samotności,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”,

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,

moralnego i duchowego ubóstwa,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,

jak bardzo znikome są twoje możliwości

i jak wielka jest twoja słabość,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg

pokochał innych przez ciebie,

Zawsze wtedy,

jest Boże Narodzenie”

Matka Teresa z Kalkuty

Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzy

Zarząd Stowarzyszenia

Obraz z ołtarza głównego kościoła parafialnego z Pilczycy po konserwacji

14 października 2019

W dn. 9.10.2019r. w obecności mgr Zbigniewa Wojtasika z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, księdza mgr Dariusza Szambora, proboszcza tutejszej parafii, mgr Krystyny Kuder, przewodniczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckiej , pan i Teresy Puchalskiej, skarbnika Stowarzyszenia i mgr Małgorzaty Świecy, wykonawcy prac konserwatorskich odbyło się oficjalne odebranie obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. Renowacja obrazu realizowana była dwoma etapami; w ubiegłym roku renowacja techniczna a w bieżącym roku renowacja artystyczna. Nałożona zostały również odnowione korony i obraz zawieszony został w ołtarzu głównym w kościele parafialnym w Pilczycy.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.067320823669434 (gl)