Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Nasi sponsorzy

  • Witold Szproch
  • Bank Spółdzielczy w Łopusznie
  • Ryszard Szproch
  • Stanisław Pękala
  • Teresa Piotrowska
  • Anna Siekura
  • Stanisław Fiecek
  • Józefa Zdunek

Jeżeli zechce Pan/Pani wesprzeć finansowo działalność statutową stowarzyszenia, prosimy o wpłatę na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE woj. świętokrzyskie
38 8499 0008 0000 6021 2000 0001

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.057806968688965 (gl)