Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

„Historia chleba” i „Nie było miejsca dla chłopa”

2 września 2007

Młodzież z Zaostrowia  przygotowała widowisko „HISTORIA CHLEBA i NIE BYŁO MIEJSCA DLA CHŁOPA”. Przedstawienie odbyło się bezpośrednio po mszy św. dożynkowej w kościele w Pilczycy oraz na dożynkach gminnych w Łopusznie.

dscn4024.JPG  dscn4025.JPG

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.15129399299622 (gl)