Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Kuźnice Koneckie

15 lipca 2007

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckiej wzięło udział w promocji Gminy Słupia w ramach „Kuźnic Koneckich” w Sielpi 15 lipca 2007r. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, wojewódzkich oraz państwowych z v-ce premierem Gosiewskim na czele.

Kuźnice Koneckie Kuźnice Koneckie Kuźnice Koneckie
Kuźnice Koneckie Kuźnice Koneckie Kuźnice Koneckie

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.046034097671509 (gl)