Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Stowarzyszenie zarejestrowane

6 lipca 2007

Dnia 27 czerwca Sąd Rejonowy w Kielcach dokonał wpisu „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckiej” do Rejestru Stowarzyszeń.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.081478118896484 (gl)