Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Renowacja zabytkowej chrzcielnicy

30 września 2020
Stowarzyszenie pozyskało środki na renowację zabytkowej 
chrzcielnicy z kościoła parafialnego w Pilczycy.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.031131982803345 (gl)