Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Leć, o cudna pieśni w dal, złagodź smutek, ukoj żal

6 marca 2020

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem żegnamy naszą wspaniałą Koleżankę Mariannę Baran, która odeszła od nas dnia 3 marca 2020 roku.
Na zawsze zostanie w naszej pamięci Jej uśmiech, wrażliwość na otaczające piękno oraz oddanie dla rodzinnej Pilczycy.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.06060791015625 (gl)