Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

11 kwietnia 2015

 Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2014, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2015r (niedziela) , godz. 14.30 w Świetlicy w Pilczycy.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2014:
4. Kierunki działań stowarzyszenia na rok 2015- dyskusja
5.Wolne wnioski
6. Zakończenie Walnego Zebrania

Prezes Zarządu
Krystyna Kuder

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.08793306350708 (gl)