Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

„BALDACHIM” ODDANY DO KONSERWACJI

6 września 2013

Cenny zabytek sztuki sakralnej – żeliwny nagrobek rodziny Lipskich , który stał na pilczyckim cmentarzu od 160 lat opuścił w ostatni czwartek swoje miejsce i pojechał na trzyletnią „kurację” do pracowni konserwacji metalu MAXIMUS w Krakowie. Upływający czas i postępująca korozja spowodowały znaczne ubytki i poluzowania elementów nagrobka. Jego stan zachowania był katastrofalny i groził zawaleniem. Z tego też powodu demontowanie nagrobka nie było łatwym zadaniem. Zdjęcie elementów zwieńczenia dachu ważących kilkadziesiąt kilogramów oraz przeniesienie do samochodu kolumn o wadze ok. pół tony możliwe było dzięki wydatnej pomocy mieszkańców Pilczycy: Andrzej Ratuszniak, Stanisław Pękala, Wiesław Szczerbiński, Szczepan Szczerbiński, Tadeusz Kuder, Kazimierz Szustak, Józef Młynarczyk, Stanisław Młynarczyk, Stanisław Michalik, Tomasz Michalik, Rafał Stanik i Jacek Dyktyński.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.075186967849731 (gl)