Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Artyści regionalni – Agnieszka Wójcik

Poniżej prezentujemy prace pani Agnieszki Wójcik, mieszkanki Rudy Pilczyckiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Pilczycy.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.076563119888306 (gl)