Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca grudzień 2020

4 grudnia 2020 [Aktualności]

CHRZCIELNICA PO KONSERWACJI

Prace konserwatorskie przy późnobarokowej chrzcielnicy z XVIII wieku w kościele parafialnym w Pilczycy zostały wykonane i odebrane.

Renowację chrzcielnicy przeprowadził pan Piotr Pietrasiweicz, w ramach pozwolenia ŚWKZ w Kielcach, nr. 33/B/2020 z dn. 06.08.2020. Odbiór dokonany został w dn. 26.XI.2020 (bez zastrzeżeń) przez komisję w składzie:

Emilia Górecka – kierownik Wydziału Zabytków Ruchomych, Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki w Kielcach

Krystyna Kuder – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckej

Teresa Puchalska – skarbnik Stowarzyszenia

Ks. Dariusz Szambor – probosz parafii

Piotr Pietrasiewicz – wykonawca

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.036237955093384 (gl)