Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca kwiecień 2017

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

13 kwietnia 2017 [Aktualności]

 „Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.

Leży jajko święcone
malowane farbami,
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?”          

(Maria Konopnicka)

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

12 kwietnia 2017 [Aktualności]

Szanowni Państwo,

 Zarząd

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej zaprasza na

Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się w dniu 26.04  2017 roku (środa), o godz. 19,00 w Świetlicy Wiejskiej w Pilczycy

 Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania,
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2016 rok
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2016 rok
 • Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej
 • Dyskusja i zapytania
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • Sprawy różne
 • Zakończenie obrad

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  MERYTORYCZNEJ

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ  ZA 2016 ROK

 1. W okresie  sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową ukierunkowaną na aktywizację i  integrację mieszkańców oraz  kultywowanie tradycji.   W realizacji zadań Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  współpracowali aktywnie z Gminą Słupia (Konecka) i jej jednostkami organizacyjnymi (Dom dziennego pobytu „Senior Wigor”, Szkoła Podstawowa w Pilczycy, Gimnazjum w Słupi),  ŚODR w Modliszewicach, LGD „Nad Czarną i Pilicą” oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w następujących przedsięwzięciach :

 1. „Babskie Środy” – cykliczne  wieczorne spotkania
 2. II Forum Kobiet Koneckich organizowane przez ŚODR w Modliszewicach. (11.03.16)
 3. „Kobiety Świata” – spotkanie z dziennikarką i podróżniczką  Marzeną Kądziela. (18.03.16)
 4. Targi „Agrotravel” w Kielcach- prezentacja rękodzieła . (09.04.16)
 5. Wycieczka na „Ponidzie”:Piotrkowice, Busko- Zdrój, Pińczów, Młodzawy, Jędrzejów. (15.05.17)
 6. Piknik Międzypokoleniowy. (20.05.16)
 7. Spotkania artystyczne „Aleja Gwiazd w DPS Etola w Rudzie Pilczyckiej.
 8. Ognisko Świętojańskie przy Eco-muzeum w Pilczycy.(22.06.2016)
 9. Dzień Otwartych Drzwi w ŚODR w Modliszewicach. (26.06.16)
 10. „Kuźnice Koneckie” w Maleńcu i w Sielpi. (9/10. 07.16)
 11. Święto Seniora w Chęcinach. (24.07.16)
 12. Gminne dożynki w Słupi.( 28.08.16)
 13. Wojewódzkie dożynki w Końskich. (03.09.16)
 14. Wieczorek poetycki  Marii Mirosławy Sztandera. (28.09.16)
 15. Pielgrzymka: Jasna Góra, Park Miniatur Sakralnych, Gidle, Wielgomłyny. (01.10.16)
 16. Spotkania w ramach Konsultacji społecznych ws  Planu Rewitalizacji Gminy.
 17. Zebrania wiejskie w Pilczycy dotyczące m.in.: zasad korzystania ze świetlicy, przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego.

 

 1. W ramach ochrony dziedzictwa historycznego Stowarzyszenie  ze środków pozyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zrealizowało I etap prac Konserwacji żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny Zarembów na cmentarzu w Pilczycy. Koordynowanie oraz promocja  zadania zostały zrealizowane w ramach  świadczeń
 • Administrowanie strony internetowej prowadzone jest nieodpłatnie.

 

Pilczyca. 09.03.2017                                                     Za Zarząd

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2016 ROK

 

Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było m.in.  podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji  mieszkańców, kultywowaniu tradycji regionalnych, ochronie dziedzictwa historycznego oraz promowaniu walorów turystycznych ?Ziemi Pilczyckiej?.

 

 1. Stan konta na 01.01.2016 ……………………..  2595,26 zł
 1. Przychód…………………………………………..  10 996,34 zł

w tym

 1. a) wpłata na wsparcie działalności stowarzyszenia .. 100,00 zł
 2. b) dotacja na konserwacje żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny  Zarembów na cmentarzu  parafialnym  w  Pilczycy (I etap):…….10895,00 zł
 1. d) kapitalizacja odsetek:…………………………………………….. 1,34 zł

 

 1. Koszty w roku obrotowym……………………… 11 503,00 zł

w tym

 1. a) zapłata za wykonanie prac konserwatorskich (I etap) 9840,00 zł
 2. b) zaliczka na podatek dochodowy ………………………………..1655,00 zł
 3. c) prowizja od przelewu ……………………………………………………. 8,00 zł
 1. Stan konta na 31.12.2016…………………………….. 2088,60 zł

 

Pilczyca, 09.03.2017                                                           Za Zarząd

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.035148859024048 (gl)