Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca listopad 2016

KONSERWACJA ŻELIWNEGO NAGROBKA RODZINY ZAREMBÓW

5 listopada 2016 [Aktualności]

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach pt. „Konserwacja żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny Zarembów na cmentarzu parafialnym w Pilczycy, gm. Słupia (Konecka) – I etap prac.” Wkład własny (niefinansowany) stanowią prace związane z demontażem i późniejszym montażem pomnika oraz uporządkowaniem terenu, nadzór i sprawozdawczość merytoryczna i finansowa zadania, opracowanie i zamieszczanie informacji na stronie internetowej. Demontaż pomnika i przewiezienie do wykonawcy, artysty rzeźbiarza Pana Piotra Pietrasiewicza odbyło się 29.08.2016. W dn. 04.11.2016 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, reprezentowany przez Panią Teresę Sabat dokonał odbioru I etapu prac konserwatorskich – oczyszczenie podstawy nagrobka, zabezpieczenie antykorozyjne podstawy i krzyża, wykonanie rekonstrukcji rzeźbiarskich tablic i brakujących elementów i przygotowanie form do ich odlewów.

 

 

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.04536509513855 (gl)