Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca Sierpień 2016

RENOWACJA ZABYTKOWEGO NAGROBKA ZAREMBÓW

27 sierpnia 2016 [Aktualności]

Konserwaror

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.087015867233276 (gl)