Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca lipiec 2014

NA PAPIESKIM SZLAKU – WADOWICE , KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

13 lipca 2014 [Aktualności]

„Na naszej polskiej ziemi przyszedł człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego Świata. Temu człowiekowi było na imię Karol Józef Wojtyła”    Kardynał Stanisław Dziwisz

Wdzięczni Opatrzności za kanonizację Jana Pawła II udaliśmy się 6 lipca 2014 do Wadowic- miasta, w którym „wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło”. Z wielkim wzruszeniem oglądaliśmy miejsce chrztu świętego i modlitwy przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odnowiony dom rodzinny pełen pamiątek i duchowego dziedzictwa oraz kościół Karmelitów, gdzie jako młodzieniec potrafił godzinami w ciszy kontemplować Stwórcę. Idąc śladami Naszego Ojca Świętego, pokłoniliśmy się Matce Boskiej Kalwaryjskiej – „żywego skarbca wiary, nadziei i miłości Ludu Bożego tej ziemi”.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.038156032562256 (gl)