Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca wrzesień 2013

„BALDACHIM” ODDANY DO KONSERWACJI

6 września 2013 [Aktualności]

Cenny zabytek sztuki sakralnej – żeliwny nagrobek rodziny Lipskich , który stał na pilczyckim cmentarzu od 160 lat opuścił w ostatni czwartek swoje miejsce i pojechał na trzyletnią „kurację” do pracowni konserwacji metalu MAXIMUS w Krakowie. Upływający czas i postępująca korozja spowodowały znaczne ubytki i poluzowania elementów nagrobka. Jego stan zachowania był katastrofalny i groził zawaleniem. Z tego też powodu demontowanie nagrobka nie było łatwym zadaniem. Zdjęcie elementów zwieńczenia dachu ważących kilkadziesiąt kilogramów oraz przeniesienie do samochodu kolumn o wadze ok. pół tony możliwe było dzięki wydatnej pomocy mieszkańców Pilczycy: Andrzej Ratuszniak, Stanisław Pękala, Wiesław Szczerbiński, Szczepan Szczerbiński, Tadeusz Kuder, Kazimierz Szustak, Józef Młynarczyk, Stanisław Młynarczyk, Stanisław Michalik, Tomasz Michalik, Rafał Stanik i Jacek Dyktyński.

KONSERWACJA „BALDACHIMU”

2 września 2013 [Aktualności]

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej w ramach konkursu ofert otrzymało od Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach dotację w wysokości 9 500 zł przeznaczoną na realizację pierwszego etapu prac konserwatorskich żeliwnego nagrobka rodziny Lipskich z XIX wieku na cmentarzu w Pilczycy.
Urząd Gminy w Słupi udzielił wsparcia finansowego w kwocie 2 000 zł.
Z powodu wysokich kosztów kompletnej rekonstrukcji i konserwacji nagrobka (ok. 50 000 zł) realizacja zadania musi być rozłożona na 3-4 lata.
W tym roku, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem prac zostanie wykonane: zdemontowanie nagrobka, sporządzenie inwentaryzacji technicznej zachowanych części, przewiezienie elementów nagrobka i zdeponowanie ich w pracowni konserwatorskiej, przygotowanie form i odtworzenie brakujących części. Wykonawcą prac będzie pracownia konserwatorska z Krakowa – MAXIMUS Karolina Dyga.
UZASADNIENIE PODJĘCIA PRAC:
Decyzja Nr 41/B/2013 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach : „Żeliwny nagrobek ze względu na bardzo zły stan zachowania, grożący zawaleniem się, oraz unikatowość formy wymaga pilnego podjęcia prac konserwatorskich”.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.042342901229858 (gl)