Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca kwiecień 2013

Kalendarium parafii pw. świętego Michała Archanioła w Pilczycy

14 kwietnia 2013 [Artykuły]

Ok. 1325 – Erygowanie parafii w Pilczycy, zwanej Zaleśna. Z tego okresu zapewne pochodził pierwotny drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła, kilkakrotnie stawiany na nowo.

1347 – Pierwsza wzmianka o parafii w Pilczycy zapisana w dekrecie Jarosława arcybiskupa gnieźnieńskiego w zamku królewskim w kontekście dziesięciny ze wsi Skąpe

1517-1521– Kościół podupadły, ubogi; należały do niego wsie szlacheckie: Pilczyca, Ruda, Skąpe i Wólka, Słupia i Radwanów.

XVI/XVII wiek– Powstaje nowy kościół drewniany, z trzema ołtarzami: wielki z obrazem Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Jezus, boczny po prawej stronie miał obraz św. Michała Archanioła, a po lewej św. Anny.

1773 – Bullą papieża Piusa VI z 23 maja 1773 roku zatwierdzająca odpust parafialny na św. Michała- 29 września

1809 -Austriacy złupili srebra kościelne, krzyż i monstrancję. Ksiądz proboszcz Walenty Karpiński wykupił ją za 200 zł i „w ten sposób ocalił piękną i starożytną monstrancję”. Pocz. XIX wieku – Kościół, ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia, został z rozkazu biskupa zapieczętowany i następnie rozebrany. Nabożeństwa przeniesiono do kaplicy Św. Barbary

1851-9 lipca – Za księdza proboszcza Jan Szkorucińskiego- budowniczego pierwszego murowanego kościoła, poświęcono kamień węgiel i złożono akt erekcyjny pod budowę kościoła, którego fundatorami byli: Franciszek Zaremba- dziedzic dóbr Pilczyca, jego syn Józef Kalasanty Zaremba-dziedzic Rudy Pilczyckiej i Jacek Lipski-dziedzic majątku Skąpe, inżynier kierujący robotami.

1859 – Poświęcenie nowego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła przez Ks. Józefa Urbańskiego z Przedborza. Kościół składał się z przedsionka od zachodu, nawy głównej, nieco niższego prezbiterium ukierunkowanego na wschód i zakrystii od północy. Ołtarze były drewniane, w stylu gotyckim. W wielkim znajdował się obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z Dzieciątkiem pokryty srebrną sukienką. Na zasuwie obraz św. Józefa.

1860-1870 – Ułożenie posadzki, otynkowanie kościoła, wykonanie muru, zasadzenie drzew wokół kościoła. Ufundowanie  przez dziedzica Pilczycy dzwonu z wizerunkiem Pana Jezusa na krzyżu oraz kryształowego żyrandola.

  zabezpieczenie kościoła przed zamakaniem: wymiana rynien, założenie blach na gzymsach

– naprawienie murowanego ogrodzenia „starego” cmentarza. Pracę wykonywali parafianie pod kierunkiem Józefa Ratuszniaka i  Jerzego Pełkiz Pilczycy;

18791985 – Kościół pokryto blachą.  Na wielkim ołtarzu umieszczono 4 figury: św. Piotra  i Pawła, wyżej św. Wojciecha  i Stanisława.  Bractwo ufundowało dwa boczne ołtarze, do których Franciszek Mielnicki wykonał  4 obrazy: w nawie, po lewej stronie ołtarz z obrazem św. Walentego, wyżej św. Michał; w ołtarzu po prawej stronie obraz św. Antoniego otrzymującego z rąk Najświętszej Marii Panny Dziecię Jezus. Sprawiono ambonę oraz okna kolorowe.

1890 – Wzniesiono nową, murowaną kaplicę Świętej Barbary po drugiej stronie drogi, w miejscu dawnego cmentarza.

1901– Rozpoczęto budowę obecnej plebanii, na którą hr. Tomasz Zaremba dał cegłę i drewno. (Dawna plebania stała od 1782-1907).  

1909 – Poświęcenie dzwonu św. Michała, o wadze 840 funtów, „przelany staraniem ks. Bińczaka, a kosztem parafian”. 

1903-1920 – Ksiądz Jerzy Bińczycki  założył bibliotekę i spisał kronikę parafialną (kronika ta zaginęła w latach 60-XX wieku).

1920- 20 kwietnia – We wsi wybuchł pożar, który ogarnął również kościół. Nabożeństwa przeniesiono najpierw do dworskiej owczarni, potem do kaplicy św. Barbary.

1921-1930 – Przez 9 lat ksiądz proboszcz Bronisław Szczygielski  z parafianami gromadzili materiały i środki na odbudowę kościoła.

1930- 1pażdziernika – Rozpoczęcie budowy obecnego kościoła wg projektu inż. Wacława Borowieckiego  staraniem ks. proboszcza Tadeusza Malewskiego. Nowy kościół był dziełem parafian, tych biedniejszych pracujących na niej oraz  zamożnych łożących na budowę. (Właściciele majątku Pilczyca: Władysław  i Zofia Zamoyscy przekazali kamień, cegłę i drewno potrzebne do wznoszenia murów).

1934-38 – Wzniesiono mury z ociosanego piaskowca na  wysokość ok. 4 metrów 

1938kwiecień – Ksiądz Proboszcz Wacława Kocznorowski został śmiertelnie pobity podczas napadu rabunkowego na plebani.  Jest pochowany na „nowym” cmentarzu.

1938-39 – Ksiądz Wacław Ośka  z parafianami wyciągnęli  mury kościoła  pod dach. Niestety wojna wstrzymała  budowę

1945-50 – Zaraz po wyzwoleniu przystąpiono do dalszych prac budowlanych przy kościele.

1950 – Uroczyste przeniesienie obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej z Kaplicy św. Barbary i tym samym wprowadzenie nabożeństw do nowego kościoła. (Ze spalonego kościoła, oprócz wspomnianego obrazu, ocalała między innymi chrzcielnica, obrazy św. Jana Chrzciciela, św. Franciszka u krzyża, kropielnice kamienne oraz marmurowa tablica epitafijna Zarembów).

1960 – Konsekracja kościoła przez biskupa Piotra Gołębiowskiego. Kościół ten wybudowany staraniem duszpasterzy i fundatorów,  jest przede wszystkim dziełem parafian pracujących ciężko przez wiele lat przy jego wznoszeniu. Należy wspomnieć chociaż dwóch z nich. Ołtarz wielki, dwa ołtarze boczne, ambona i balustrada w prezbiterium wykonane z piaskowca z kamieniołomu w Piaskach są dziełem rzeźbiarza  samouka Władysława Nowaka z Rytlowa (1915-1975). Prace murarskie, ciesielskie wykonywał przez ponad 30 lat Andrzej Kuder z Piasków (1901-92).

1965 – Oddanie parafii Pilczyca w niewolę Matki Kościoła za Wolność Kościoła.

1966 – Obchody Millenium Państwa Polskiego.

        Za Księdza Proboszcza Mariana Misiaka  ogrodzono murem plac kościelny, pokryto papą wieżę kościoła, wprawiono wielkie drzwi,  sprawiono ławki do nawy głównej.

1968 – W dzień  odpustu parafialnego poświęcono dwa dzwony  odlane z naczyń mosiężnych  zebranych od okolicznych mieszkańców (poprzednie dzwony zostały skradzione przez Niemców w czasie wojny).

1969 – Zakupienie  dwóch dębowych konfesjonałów, nowych drzwi wahadłowych do obu naw bocznych oraz  drzwi do zakrystii.

1970 – Za Księdza Proboszcza  Aleksandra Kamińskiego  pomalowano kościół; wykonawcą pięknej polichromii  był Józef Szałanicki z Opatowa. 

1972– Wmurowanie płyty w kruchcie kościoła upamiętniającej  zmarłego w 1970 roku  w Staszowie ks. Wacława Ośkę -proboszcza  w latach 1938-65, który w pamięci parafian zachował się jako  budowniczy kościoła oraz animator życia społecznego i duchowego w Pilczycy.

1972-1 sierpnia – Nawiedzenie parafii przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

 1974-14 kwietnia – Wielkanocne dymy nad Pilczycą – spłonęło  60 zabudowań.

1974- 1976 – Zasklepienie wieży kościelnej, wymurowanie górnej części wieży i pokrycie jej blachą.

1978 – Umieszczenie na frontonie kościoła rzeźby Świętej Rodziny wykonanej  przez  Grzegorza Króla z Olszówki

1979 – Poświęcenie wieży oraz organów 13-głosowych przez ks. biskupa Piotra Gołębiowskiego

1982 – Budowa metalowej  dzwonnicy na podstawie żelbetonowej.

1984 – Malowanie blachy na kościele.

1995 – Wykonanie parkingu przy kościele po obu stronach drogi;

          -budowa sklepienia na kaplicy Miłosierdzia Bożego, rusztowanie (deski i stemple) w   całości ofiarował  Stanisław Pękala s. Jana z Pilczycy. Na stale pracowali: Józef Ratuszniak i  Jerzy Pałka-obydwaj z Pilczycy oraz pomagali parafianie ze wszystkich miejscowości;

         – zakupiono elektryczny napęd dzwonów w Zakładzie Andrzeja Preisa z Poznania, instalację elektryczną w Ziemi wykonał  Ryszard Bryzik;

– usunięto  zagrażające bezpieczeństwu  drzewa  na cmentarzu przykościelnym i grzebalnym (ok. 85 szt.);

– dużą puszkę na komunikanty ofiarował  Witold Szproch.

1996– Powiększenie ?nowego?cmentarza grzebalnego, na który trzech gospodarzy z Pilczycy: Józef Baran s. Jana, Józef Baran s. Stanisława, Józef Baran s. Kazimierza ofiarowali w sumie 35,751 arów przyległych do wcześniejszych 63 arów cmentarza oraz założenie wokół całości betonowego ogrodzenia;

– ogrodzenie „od drogi” Kaplicy Św. Barbary, którego koszty pokrył Jan Szczerbiński z Pilczycy.

– wytynkowanie sklepienia i ścian kaplicy Miłosierdzia Bożego;

– obraz i kinkiety do tej kaplicy ofiarowała  Władysława Cholewińska z Rytlowa, a  żyrandol ufundowali Jan i Janina Bałowie z Raszyna;

– ustawienie na placu kościelnym (przy schodach) figurki „Niepokalanego Poczęcia NMP” ofiarowanej przez Kazimierza Magierskiego z Warszawy;

1997 – wykonanie posadzki w Kaplicy Miłosierdzia Bożego oraz w korytarzu przed zakrystią;

        – ogrodzenie betonowymi elementami terenu wokół plebanii i sadu przykościelnego;

        – wykonanie metalowych bram przez Tadeusza Redlińskiego.

28 IX1997 – Kaplica Miłosierdzia Bożego została oficjalnie oddana do użytku staraniem ks. Jana Kieczyńskiego i dzięki życzliwości parafian( ofiary pieniężne i praca społeczna);

1998- wymiana nagłośnienia kościoła, zainstalowano: zasilacz, 2 mikrofony dynamiczne i głośniki;

 uzupełnienie wystroju Kaplicy Miłosierdzia Bożego: 8 ławek  wykonał Józef Ratuszniak,  pulpit w kamieniu wyrzeźbił  Waldemar Górski, a dywan zakupiła  Władysława Cholewińska;

– remont i adaptacja budynku gospodarczego na mieszkanie dla księdza wikariusza;

1999- oszklono podwójnymi szybami okna  w prezbiterium i na chórze, a w pozostałych oknach uzupełniono wszystkie liczne ubytki i uszczelnienia;

2000- 6 IV– Peregrynacja figury Świętej Bożej Rodzicielki Jubileuszowym Rokiem Świętym;

29 września 2000 roku uroczystości odpustowe z udziałem Księdza Biskupa Mieczysława Jaworskiego z Kielc (opis uroczystości w artykule ks. Stanisława Kieczyńskiego w tygodniku „Ave” nr 42(378)s.3);

– pomalowanie blachy na dachu kościoła i uzupełnienie brakujących rynien – oświetlono wieżę kościoła i plac przykościelny: projekt instalacji elektrycznej wykonał nieodpłatnie  inż. Edmund Nowak z Kielc pochodzący z Rytlowa;

2001 – Ułożenie dookoła kościoła chodnika z kostki brukowej.

2002 – Zainstalowanie na wieży kościelnej 3 zegarów elektronicznych z kurantem. Czas zegarów regulowany jest z Centrum Atomowego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech z dokładnością czasu – 1 sekunda na 1 000 000 lat.

2003- 12 października – Kradzież  2 kielichów z patenami( sprawców nie znaleziono);

– prace remontowo-budowlane  na plebanii, dzieki sponsorom: Witold Szproch, Robert Pietrusiewicz, Stanisław Pękala, Stanisław Pol założono 9 nowych, antywłamaniowych okien (2003-2004).

  23 listopada w uroczystość Świętej Cecylii poświęcono organy po gruntownej  renowacji wykonanej w zakładzie organmistrza Andrzeja Buły w Krakowie.

2005 – 2-8 kwietnia– modlitewne czuwanie po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, który „odszedł do Domu Ojca” 2 kwietnia 2005 o godzinie 2137;

2006- 10-11 lipca -Uroczystości Nawiedzenie Obrazu  Matki Bożej Częstochowskiej.

 2006 – przebudowa schodów przykościelnych i wyłożenie ich płytami granitowymi przez firmę Andrzej Palimąki ze Świdna pochodzącego z Budzisławia;

– zakupienie przez parafian nowych stacji Drogi Krzyżowej wyrzeźbionych w drewnie lipowym przez Fabiana Janowskiego z Radwanowa (dwie stacje ofiarowane przez  wykonawcę);

2007- poświęcenie kaplicy Miłosierdzia Bożego w Domu Pomocy Społecznej  w Rudzie Pilczyckiej przez Księdza Biskupa Ordynariusza Zygmunta Zimowskiego.

2007-2009– odnowienie polichromii kościoła (wyk. Mirosław Nowek z Cierch k. Grzymałkowa)

  – zakupienie mebli do zakrystii, krzeseł dla celebransów, ławek dla ministrantów, ławek do naw bocznych (wyk. Stanisław Dziarmaga z Wiśniowej k. Łagowa)

2010- 2011 – prace remontowe przy kaplicy Świętej Barbary: doprowadzenie i założenie energii elektrycznej( wyk. Rudolf Wieczorek, Józef Sobczyk i Ryszard Bryzik), pokrycie dachu kaplicy blachą, wykonanie nowych schodów drewnianych na chór kaplicy (wyk. Wiesław Nowak z Rudy Pilczyckiej), ufundowanie okien do kaplicy (Witold Szproch), odnowienie i pomalowanie elewacji kaplicy.

– naprawa kamiennego muru wokół kościoła.

W grudniu 2011 roku Ksiądz Proboszcz Jan Kieczyński przekazał parafię Pilczyca Księdzu Proboszczowi Mieczysławowi  Piasek.

Aktualnie do parafii należą miejscowości: Budzisław, Olszówka Pilczycka, Piaski, Pilczyca, Piskorzeniec, Radwanów, Radwanów-Kolonia, Ruda Pilczycka, Rytlów, Skąpe, Słupia, Wólka, Zagacie, Zaostrów.

PROBOSZCZOWIE PARAFII PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W PILCZYCY

Do 1626 – nazwiska proboszczów nie są znane

1626 – proboszczem ks. Jakób z Piekar

1635-1643 – ks. Jan Więckowicz instytuowany na proboszcza przez Jana de Nadole Łąckiego oraz Krzysztofa i Marjannę z Wielkopolskich Poręb Porębskich, chorążostwo Zatorskie.

1643 – ks. Ambroży Wrzoskowicz otrzymuje prezencję od Aleksandra Hrabiego Tarnowskiego, starosty żarnowieckiego i jego żony- Marianny z Nadola Curabiny

1653 – ks. Szymon z Bełchatowa Bełczucki otrzymał prezencję od Jana hr. z Tarnowa, starosty żarnowieckiego i Marianny z Nadola, małżonków dziedziców Pilczycy i kollatorów

1684 – ks. Wojciech Studzienski sprawił mszał zachowany do 1920 roku

1708 -1721– ks. Stanisław Trepiński

1721-1724 – ks. Andrzej Oliszewicz

1724-1744 – ks. Paweł Gajdziński  

1744-1752 – ks. Stefan Zaremba

1752-1767 – ks. Kazimierz Bielski, następnie proboszcz radoszycki i dziekan żarnowski. Gorliwy Sługa Boży

Do 1776 – ks. Jakób Wałpuski

Do 1778 – Tomasz Franciszek Kosierkiewicz  

1795 – ks. Ludwig Bierzyński

Do 1796 – ks. Józef Rzepecki- kształcił się u Pijarów w Krakowie, był kanonikiem Lipskim i dziekanem Żarnowskim.

Do1813 – ks. Walenty Karpiński.

Do 1824 – ks. Jan Nepomucen Hejnisz- proboszczem Pilczycy i profesorem w szkołach wydziałowych w Kielcach, nauczyciel dziedzica

Do 1833 – ks Jan Sawicki

Do 1835 – ks.Strojnowski- przeniósł się w krakowskie

Do 1838 – ks.Wojciech Jasiński-założył cmentarz w 1836. Przeszedł do Mnina

Do 1844 – ks.Wawrzyniec Putkowski- wymurował studnię kamienną

1844-1860 – ks. Jan Szkoruciński- słynny kaznodzieja. Postawił nowy kościół. Spoczywa na „starym” cmentarzu w Pilczycy 1

1860-1894 – ks. Jakób Kubik-ułożył posadzkę fundacji Bolesławy Zaremba

1894-1901 – ks.Karol Sławiński

1901-1903 – ks. – Andrzej Rachunek

1903-1920 – ks Aleksy Bińczak- założył bibliotekę parafialną, spisał kronikę

1920-1929 – ks. Bronisław Szczygielski

1929-1933 – ks. Tadeusz Malewski

1933-1938 – ks. Wacław Kocznorowski (pobity śmiertelnie na plebanii, spoczywa na „nowym” cmentarzu) 1938-1965 – ks. Wacław Ośka (+09.08. 1970, miejsce pochówku-Staszów)

1965-1970 – ks. Marian Misiak (+)

1970-1987 – ks. Aleksander Kamiński  (+29.10.1994, miejsce pochówku Zgiersk)

1987-1990 – ks. Stanisław Szczypiór (+ 07.02.2012, miejsce pochówku –  Wygoda)

1990-1995 – ks. Marian Karasiński (+ 26.11.2012, miejsce pochówku -Żelazowice)

1995- 2011 – ks. Jan Kieczyński

Od 2011 (grudzień) – ks. Mieczysław Piasek

Opracowanie na podstawie dostępnych źródeł: Krystyna Kuder

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.064518928527832 (gl)