Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca październik 2012

Na pielgrzymim szlaku: Jasna Góra, Święta Anna, Gidle

22 października 2012 [Aktualności]

6 października 2012 udaliśmy się do Jasnogórskiego Sanktuarium przed cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polski, o której poeta Jan Lechoń napisał pamiętne słowa:
„Matka Boska Częstochowska,ubrana perłami,

Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.

[…] Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,

W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy.

Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,

Matko Boska Częstochowska zmiłuj się nad nami”.

W drodze powrotnej w miejscowości Święta Anna modliliśmy się przed słynącą łaskami od ponad 500 lat przepiękną Figurą Świętej Anny Samotrzeć, która poprzez swoje cudowne objawienia „chciała być tu blisko Swojej Córki-Matki Bożej” królującej w pobliskiej Częstochowie.
Podczas naszej październikowej pielgrzymki pokłoniliśmy się również Matce Bożej Gidelskiej prosząc słowami XIX-wiecznej Pieśni:
„O Matuchno! gdyś tak wierna, Bądźże dla nas miłosierna! Nie opuszczaj nas każdego, Proś za nami Syna Swego”

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.09138298034668 (gl)