Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca sierpień 2012

WYCIECZKA NA ŚWIĘTY KRZYŻ I DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE

21 sierpnia 2012 [Aktualności]

„Ziemia Świętokrzyska jest dla mnie droga dlatego, że została zaszczycona relikwią Krzyża Chrystusowego”

Jan Paweł II

19 sierpnia wybraliśmy się  do serca Gór Świętokrzyskich. To magiczne  miejsce   przyciągało przez wieki, jak magnes, rzesze wiernych pragnących adorować relikwie drzewa Krzyża Świętego. Klasztor świętokrzyski-kustosz Świętych Relikwii oprawionych w charakterystyczny  krzyż o podwójnym ramieniu, w ciągu swej tysiącletniej historii był świadkiem radosnych chwil narodu. Każde zwycięstwo odbijało się wdzięcznym echem dziękczynnych modłów. Klęski narodowe znaczone były pożarami, zniszczeniem budynków, śmiercią zakonników i profanowaniem świętego miejsca.   Dziś nowi gospodarze klasztoru- Oblaci Najświętszej Panny Maryi-witają gościnnie pielgrzymów w pięknych, odrestaurowanych wnętrzach.  Świetności zabytkowej budowli doda odbudowana wieża kościelna w 100 rocznicę jej zburzenia przez Austriaków (13 X 1914).Obiecaliśmy Panu przewodnikowi powrócić wtedy na Święty Krzyż.

 Żywą lekcję historii odbyliśmy w Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi podczas imprezy organizowanej już po raz 46 – „Dymarki Świętokrzyskie” prezentujące w starannie przygotowanej scenografii starożytny sposób wytopu żelaza.   Na „Piecowisku” mogliśmy zapoznać się z życiem codziennym w okresie rzymskim oraz  z różnymi dziedzinami wytwórczości: kowalstwa, smolarstwa, złotnictwa, garncarstwa, tkactwa, plecionkarstwa i obróbki poroża sprzed 2000 lat.   Poza „Piecowiskiem”  liczne kramy i stoiska oferowały atrakcje  XXI wieku dla bardzo licznie przybyłych gości.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.057010173797607 (gl)