Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca maj 2012

NOWY ZARZĄD STOWARZYSZENIA

17 maja 2012 [Aktualności]

W dn. 25.04.2012r odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Stowarzyszenia. Członkowie ustępującego Zarządu otrzymali absolutorium. W wyniku głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Na pierwszym zebraniu ukonstytuował się Zarząd w składzie:
Kuder Krystyna            –  prezes
Szproch Ryszard          – wiceprezes
Szczerbiński Wiesław  – sekretarz
Szczerbińska Renata   – skarbnik
Kaczmarek Jarosław   – członek
Redlińska Agnieszka   – członek
Simlat Zbigniew            – członek

Komisja Rewizyjna:
Zięba Zofia                         – przewodnicząca
Malczak Małgorzata       – członek
Pękala Stanisław              – członek
Ratuszniak Małgorzata – członek
Redlińska Bożena            – członek

Przyjęto także plan działań na bieżący rok:

-organizowanie spotkań wielopokoleniowych w celu integracji, przekazania wiedzy i wymiany doświadczeń,

-wspieranie rozwoju Izby Etnogaficznej w Pilczycy, popularyzacja rolnictwa ekologicznego,

-organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu nowoczesnych metod gospodarowania i porad prawnych,

-organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w Świetlicy, szczególnie w okresie wakacji,

-prowadzenie prac porządkowych i remontowych w Świetlicy i remizie OSP w Pilczycy.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.033782958984375 (gl)