Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca lipiec 2011

Ballada o Pilczycy – zarys dziejów majątku Pilczyca z przyległościami

5 lipca 2011 [Artykuły]

Wśród lasów gór koneckich
Jest piękna okolica
Tam leży nasza wioska
Nazywa się P i l c z y c a

Jej początki sięgają zaś czasów Polski piastowskiej, kiedy to nad Pilicą i Czarną dominowały rozległe bory, do których zapuszczali się monarchowie:

Do tych wspaniałych lasów,
Jak głosi nam podanie
Sam król Kazimierz Wielki
Jeździł na polowanie.

Przeczytaj cały artykuł… »

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.074234962463379 (gl)