Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca maj 2010

AVE PATRIA – wyśpiewane w języku „spod znaku orła”

9 maja 2010 [Aktualności]

Majowe słońce promieni się w niebie
O, Polsko moja, błogosławię Ciebie!”

2 maja 2010, w dniu święta „biało-czerwonej”, pilczycka świątynia stała się scenerią bogatego w treści widowiska w wykonaniu Chóru „POLESIE”, z Polskiej Macierzy Szkolnej z Brześcia.
Nasi zaszczytni goście, w wysokim kunszcie wokalnym, spletli pieśni religijne z majestatem pieśni patriotycznych, posłuszni radom Marii Konopnickiej udzielonym „Braciom Pieśniarzom”:

„Nie nam, pieśniarze, brać pieszczone tony
I dźwięków szukać, co słodszych dla ucha…
Nam w spiż serc ludzkich bić, jak biją dzwony,
Nam śpiewać zgrzytem strun rwanych i krzykiem –
I nie – słowiczym, lecz orlim językiem!”

Jakże donośnie zabrzmiał ich śpiew w pięknym języku „spod znaku orła” poruszając serca i umysły słuchaczy.
Zaś wspaniałe świadectwo umiłowania ojczyzny, ich upór i wytrwałość w żmudnej pracy dla zachowania polskości na Białorusi, umacniają nas w przekonaniu, że: „Błogosławiona jest ta nasza Ziemia, Polska Ziemia„.

W dniu Świata Polonii i Polaków za Granicą życzyliśmy im, z całego serca, powtarzając za wspomnianą poetką:
„By pieśń wasza była jutrzenką i zorzą,
z której dzień buchnie w świat, za mocą bożą!”

Koncert pełen wzruszeń był możliwy dzięki organizatorom Polonijnego Festiwalu Piosenek i Pieśni Patriotycznych w Przedborzu. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Władysława Obarzanka-prezesa Polskiego Towarzystwa im.Marii Konopnickiej.

Po koncercie gościliśmy w naszej świetlicy rodaków z Białorusi, burmistrza, sekretarza i przewodniczącego Rady Miasta Przedbórz, wójta Słupi, księdza proboszcza oraz mieszkańców gminy. Spotkanie z rodakami było okazją do zapoznania się z działalnością Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu, kierowanej przez panią Marię Sulimę. Nie zabrakło również wspólnych śpiewów i rozmów przy herbatce.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji koncertu i przygotowania poczęstunku oraz uświetnienia tej uroczystości.


O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.10294604301453 (gl)