Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca kwiecień 2010

Kaplica Świętej Barbary i Świętego Aleksandra?

19 kwietnia 2010 [Aktualności]

Przygotowując dokumentację fotograficzną remontowanej kaplicy, znaleźliśmy inskrypcję łacińską na marmurowej płycie, wstawionej w mensę ołtarza, przed tabernakulum: W roku 1885 dnia 16 marca Biskup Sandomierski Antoni Ksawery Sotkiewicz ołtarz ten poświęcił i relikwie Świętych Męczenników w nim złożył”.
Są to więc zapewne relikwie patronki kaplicy oraz prawdopodobnie Św. Aleksandra – Papieża, którego obraz był kiedyś na zasuwie ołtarza z wizerunkiem Świętej Barbary, teraz mocno zniszczony wymaga również renowacji.

Remont kaplicy rozpoczęty

19 kwietnia 2010 [Aktualności]

Od podłączenia energii elektrycznej rozpoczęły się prace remontowe przy kaplicy Św. Barbary, z ofiar wiernych a kierowane przez proboszcza Parafii Pilczyca, Księdza Jana Kieczyńskiego.

„Na cześć rodzinnej wioski”

18 kwietnia 2010 [Aktualności]

Na słowach piosenki o Pilczycy została utkana prezentacja o kulturze, historii i czasach współczesnych Ziemi Pilczyckiej, wyśpiewana przez mieszkanki Pilczycy (Baran Marianna, Górska Danuta, Kmiecik Marianna, Kuder Krystyna, Młynarczyk Barbara, Pękala Barbara, Redlińska Agnieszka, Simlat Edyta, Simlat Zofia) przy akompaniamencie pana Antoniego Trojanowskiego. Program przedstawiono w ramach promocji Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, na AGROTRAVEL 2010 w Centrum Targowym w Kielcach w dniu 09.04.2010.

Żerowisko bobrów

5 kwietnia 2010 [Aktualności]

Wiosenne słońce zachęca do spacerów i obserwcji przyrody. W ostatnim czasie w okolicy Piasków „zadomowiły się bobry. Ich możliwości przekształceń krajobrazu można zobaczyć ma małym strumyku, dopływającym do Czarnej (w okolicy mostu kolejowego).

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.068078994750977 (gl)