Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca luty 2010

„… bo ponad wszystko w świecie, kochamy swą Pilczycę”

8 lutego 2010 [Aktualności]

Na spotkaniu podsumowującym realizację Programu Integracji Społecznej, które odbyło się pod hasłem
„Dobre praktyki 2009, czyli jak lepiej wdrażać projekty społeczne w gminie Słupia”
Pokazaliśmy rezultaty naszych działań. Wystawie prac i zdjęć towarzyszyła prezentacja multimedialna połączona z programem artystycznym w wykonaniu uczestników zajęć.


Zapraszamy na spotkanie z „Balladą o Pilczycy”.
Klilknij tutaj aby pobrać prezentację (16 MB)

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.039777040481567 (gl)