Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca maj 2009

Zamiast nudy sportowe trudy

29 maja 2009 [Aktualności]

W ramach projektu PIS pt. „Pilczyckie Integracyjno-Edukacyjne Centrum (PIEC)” w dn. 24.05.2009 zainaugurowano jego realizację  rodzinną wycieczką rowerową na trasie: Pilczyca – Ruda Pilczycka – Biały Ług – uroczysko Ormanicha – Szkucin – Lipa – Ruda Pilczycka – Pilczyca.

 1. Zbiórka uczestników (godz. 12.30), rozdanie napojów chłodzących, omówienie trasy i regulaminu wycieczki przez kierownika wycieczki, pana Krzysztofa Mariańczyka.
 2. Wyjazd (godz. 13.00).
 3. Złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci pomordowanych w II wojnie światowej w Rudzie Pilczyckiej.
 4. Uroczysko Ormanicha – zapalenie zniczy pod pomnikiem powstańców z 1863 roku, upamiętniającym zabitych podczas bitwy 21.04.1863roku.
 5. Piosenka „Płyń Wierna Rzeko” poświęcona powstańcom styczniowym, otworzyła ogniskowe śpiewanie pod kierunkiem jednej z uczestniczek wycieczki, pani Zofii Gunerki.
 6. Pieczona kiełbasa dodała sił do dalszej podróży.
 7. Zwiedzenie Rezerwatu „Piekiełko Szkuckie” z grzybkiem skalnym w otoczeniu stuletnich dębów i sosen.
 8. Zwiedzanie najstarszego kościoła w powiecie koneckim, wykonanego z drewna modrzewiowego, ozdobionego piękną polichromią i barokowymi ołtarzami. Cenne informacje o historii kościoła przekazał nam ks. Tomasz Adacha.
 9. Powrót leśną drogą do Pilczycy.

W sumie w wycieczce uczestniczyło 20 osób.

dsc01331
dsc01336
dsc01327
dsc01340
dsc01349
dsc01371
dsc01365
dsc01368

Sercem haftowane

29 maja 2009 [Aktualności]

Pani Jadwiga Świerczewska z Łomży przekazała obraz wykonany haftem krzyżykowym, który zdobi naszą świetlicę i stanowi symboliczną nić łączącą panią Jadwigę z jej rodzinną Pilczycą.

haft

Spotkanie Inauguracyjne projektu: „Święto Kultury Pilczyckiej”

19 maja 2009 [Aktualności]

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

zaprasza na

Spotkanie Inauguracyjne
projektu:

„ŚWIĘTO KULTURY PILCZYCKIEJ”

(realizowanego ze środków PPWOW)

Dnia 20 maja 2009 o godz. 19.30
w Świetlicy w Pilczycy

„Jak dobrze, że mamy MAMY”

19 maja 2009 [Aktualności]

Zapraszamy na spotkanie

MATKI

z okazji Ich Święta

dnia 27 maja
o godzinie 19.30
w Świetlicy Pilczyckiej

Organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Umowy na świadczenie usług społecznych

17 maja 2009 [Aktualności]

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej zawarło 2 umowy z Urzędem Gminy Słupia na realizację projektów w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW.

 1. Usługi dla rodzin:
  „PILCZYCKIE INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE CENTRUM” (PIEC)
  Projekt realizowany w partnerstwie z OSP w Pilczycy.
  Kierownik projektu: Krystyna Kuder
  Ilość godzin – 194
  Koszt – 13192,00 zł
 2. Usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych:
  „ŚWIĘTO KULTURY PILCZYCKIEJ-MICHAŁKI”
  Kierownik projektu- Renata Szczerbińska
  Ilość godzin – 94
  Koszt – 8554,00 zł

Pilczyckie Integracyjno-Edukacyjne Centrum (PIEC)

17 maja 2009 [Aktualności]

Zajęcia świetlicowe kierowane są do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Słupia.

Konspekt planowanych zajęć:

Lp

Temat zadania/spotkania/szkolenia etc

Opis
(Na czym będzie polegać)

Czas trwania
[h]

Termin

1.

Organizacja PIEC-a

Spotkanie organizacyjne. Zaproszenie do udziału w projekcie. Zapoznanie z tematyką i harmonogramem zajęć. Przedstawienie instruktorów.

2

czerwiec

2.

Młoda Redakcja – Koło dziennikarskie

Zapoznanie dzieci i młodzieży z charakterem pracy dziennikarza, wybór bloków tematycznych, zajęcia ze stylistyki prasowej, nauka pisania reportażu z wyjazdu w teren, redagowanie artykułów z imprez i wydarzeń w świetlicy, sztuka pisania wywiadu, skład i łamanie biuletynu informacyjnego. Kolportaż bezpłatnego biuletynu wśród mieszkańców.

16

czerwiec-wrzesień

3

Czytelnia czasopism

Do świetlicy zostaną zakupione czasopisma dla każdej z grup wiekowych i udostępnione dla wszystkich zainteresowanych oraz sprowadzone bezpłatne egzemplarze wydawane m.in. przez Urząd Marszałkowski, ŚODR w Modliszewicah, Wielkopolska Izbę Rolniczą.

48

czerwiec-grudzień

4

Warsztaty fotograficzne:

„Ziemia Pilczycka w obiektywie wczoraj i dziś”

Zapoznanie z budową aparatu analogowego i cyfrowego, podstawowymi zasadami fotografowanie w świetle naturalnym i sztucznym, kadrowanie obrazu. Wykonywanie fotografii w terenie Komputerowe programy obróbki obrazu. Drukowanie zdjęć. Zebranie starych fotografii i wykonanie z nich odbitek. Przygotowanie ekspozycji i albumu z najciekawszymi zdjęciami wykonanymi w czasie warsztatów.

14

lipiec/sierpień

5.

Wakacyjna scena kabaretowo-muzyczna

Program artystyczny przygotowany przez uczestników zajęć. Pokaz umiejętności muzycznych, wokalnych, plastycznych Konkursy z udziałem publiczności.

24

lipiec/sierpień

6.

Twórcze Jesienne Wieczory

Program spotkań:
1. ” Stoliczku nakryj się”
– nauka dekoracji potraw i wystroju stołu.
2. ” Barwy jesieni”
– układanie bukietów z darów natury(liście, jarzębina, suche kwiaty itp)
3. ” Lepimy z gliny”
– poznanie metody wykonywania ozdób i naczyń użytkowych, malowanie.
4. ” Od miotły do koszyka”
– wykonywanie mioteł, osłonek na skrzynki balkonowe, koszyczki itp. z wikliny

32

wrzesień- grudzień

7.

Cykl szkoleń: ” Qui non proficit, deficit”

( Kto nie idzie do przodu, cofa się)

Tematyka szkoleń:
1. Podstawowe zasady udzielania I-szej pomocy
2. Czy można osiągnąć sukces we współczesnym świecie?
3. Programy środowiskowe a ochrona środowiska
4. Prawo spadkowe.
5. Gdzie znaleźć pomoc dla osób uzależnionych
6. Pielęgnacja osób ciężko chorych w domu

12

Lipiec-grudzień

8

„Zamiast nudy, sportowe trudy”
– Kółko sportowe

1. Wycieczka rowerowa: Pilczyca- Biały Ług- Ormanicha-Lipa-Pilczyca. Ognisko.
2. Rozgrywki w piłkę nożną
3. Rozgrywki w piłkę siatkową
4. Rozgrywki warcabowe i szachowe
5. Aerobik

42

czerwiec-grudzień

9.

Andrzejkowe Wróżenia

Podsumowanie realizacji projektu.
Wystawa prac wykonanych na Twórczych Jesiennych Wieczorach.
Poczęstunek.

4

grudzień

Święto Kultury Pilczyckiej „Michałki”

17 maja 2009 [Aktualności]

Konspekt planowanych zajęć:

Lp

Temat zadania Opis

Czas trwania
[godz]

Termin

1.

Spotkania Gawędziarskie. a) Spotkania organizacyjno-informacyjne, które będą okazją do wspomnień opowiadanych przez uczestników, a osnutych wokół zwykłego życia mieszkańców, prac wykonywanych na przedsionku jesieni oraz związanych z nimi obyczajów, obrzędów, legend, piosenek.
b) Wybór komitetu organizacyjnego imprezy.

8

maj/czerwiec

2.

Rozmowy z Seniorami „Powróćmy do dawnych lat”. Wywiad etnograficzny. Organizatorzy spotkają się w i domach z najstarszymi mieszkańcami regionu, zapoznają ich z założonymi działaniami i zachęcą do powrotu wspomnieniami do dawnych lat.

12

maj/czerwiec

3.

Działalność Pilczyckiego Zespołu Obrzędowego Utworzenie Pilczyckiego Zespołu Obrzędowego. Wybranie najbardziej charakterystycznych obrzędów i piosenek związanych ze zbiorem plonów i odpustem parafialnym. Próby inscenizacji z udziałem całego zespołu ( grupa muzyczna i śpiewacza). Ćwiczenia z emisji głosu, kultury scenicznej. Konsultacje u etnografa.

32

czerwiec-wrzesień

4.

Przygotowanie oprawy scenicznej imprezy Uczestnicy uszyją stroje dla zespołu z powierzonych tkanin Wykonają dekorację sceny i Sali widowiskowej, Zgromadzą rekwizyty dotyczących życia i obyczajowości wiejskiej

10

lipiec i wrzesień

5.

Kiermasz Twórców Rękodzielniczych i Producentów Rolnych Ustalenie listy wystawców. Wyznaczenie miejsc. Zbudowanie stoisk kramikarzy z drewna i słomy.
Pokaz starych technik rękodzielniczych i wystawa płodów rolnych.

10

26-27 wrzesień

6.

Przeprowadzenie imprezy „MICHAŁKI” a) Widowisko w wykonaniu Pilczyckiego Zespołu Obrzędowego.
b) Spotkanie autorskie poetki-krajanki Władysławy Szproch.
c) Występ zaproszonych Zespołów ludowych.
d) Degustacja Tradycyjnych potraw.
e) Zabawa taneczna przy Kapeli Ludowej.

8

27 wrzesień

7.

„Kochamy stary Kraków”
Wędrówka Śladami Jana Pawła II
Dofinansowanie dla aktywnych uczestników projektu wyjazdu do Krakowa z okazji rocznicy wyboru papieża-Polaka. W programie: Łagiewniki, Wawel, ul. Franciszkańska, Rynek

14

październik

„Serca się nasze pod stopy twe ścielą, Polsko”

6 maja 2009 [Aktualności]

Dzięki uprzejmości Prezesa Towarzystwa im. Marii Konopnickiej oraz organizatorów Polonijnego Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej
w Przedborzu mieliśmy zaszczyt gościć w Pilczycy  rodaków z Grodna, którzy przybyli do nas jak Ci z pieśni M. Konopnickiej:

„Idziem do ciebie, ziemio, matko miła,
By upaść czołem na twoje zaproże…
Nie jeno liczba my-ale i siła.”

Siła tkwiąca w chórze „Głos z nad Niemna„, to trwanie w polskości, pielęgnowanie języka i kultury swoich ojców i przekazywanie ich następnym pokoleniom.
W Święto 3-Maja w pilczyckim kościele zachwycili i wzruszyli zebranych wykonaniem pieśni, m.in. Gaude Mater Polonia, Ave Maria, Witaj Majowa Jutrzenko, Rota.
Po koncercie w Świetlicy odbyło się spotkanie z rodakami przygotowane przez mieszkanki Pilczycy przy wsparciu sponsorów: Witolda Szprocha i Stanisława Pękali.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.094665050506592 (gl)