Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca kwiecień 2009

Poznajemy nasz region – Radwanów

27 kwietnia 2009 [Artykuły]

Zapraszamy do pobrania dokumentu opisującego historię i teraźniejszość wsi Radwanów.

pdf-icon radwanow.pdf

 

Otwarty turniej tenisa stołowego i warcabów

27 kwietnia 2009 [Aktualności]

SPRAWODZANIE Z OTWARTEGO TURNIEJU W TENISIE STOŁOWYM I WARCABACH – PILCZYCA 2009

W dn. 19.04.2009 roku w Świetlicy Pilczyckiej odbył się otwarty turniej tenisa stołowego i w warcabach. Do rywalizacji przystąpiło 37 zawodników z pięciu miejscowości: Budzisław, Piaski, Pilczyca, Ruda Pilczycka, Wólka.
Klasyfikacja do 8 miejsca w poszczególnych kategoriach:

Warcaby:

 1. Lis Julita – Ruda Pilczycka
 2. Pniewski Łukasz – Wólka
 3. Mariańczyk Weronika – Pilczyca
 4. Kamińska Emilia – Wólka
 5. Mariańczyk Jakub – Pilczyca
 6. Przepióra Hubert – Wólka
 7. Simlat Edyta – Pilczyca
 8. Stachurski Paweł – Wólka

Tenis stołowy dziewcząt:

 1. Noga Agata – Budzisław
 2. Lis Martyna – Ruda Pilczycka
 3. Lis Julita – Ruda Pilczycka
 4. Mariańczyk Weronika – Pilczyca
 5. Ptasińska Joanna – Pilczyca
 6. Kamińska Emilia – Wólka
 7. Simlat Edyta – Pilczyca

Tenis stołowy chłopców:

 1. Sobczyk Michał –  Ruda Pilczycka
 2. Biały Wojciech – Wólka
 3. Sosnowski Damian – Wólka
 4. Arwai Piotr-  Pilczyca
 5. Stachurski Dawid – Wólka
 6. Pniewski Łukasz – Wólka
 7. Przepióra Hubert – Wólka
 8. Ptasiński Jakub – Pilczyca

Organizatorami turnieju byli: ULKS „Pilczyca”, OSP Pilczyca, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej. Nagrody ufundowane przez WIR Łopuszno oraz ULKS „Pilczyca” wręczyła pani Krystyna Kuder. Sędzią głównym turnieju był Krzysztof Mariańczyk – nauczyciel WF z SP w Pilczycy.

Walne zebranie

9 kwietnia 2009 [Aktualności]

W dn. 25.03.2009  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

I. Przyjęło Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego z działalności za 2008 rok

II. Przeprowadziło Wybory Uzupełniające do władz Stowarzyszenia.

Nowy skład Zarządu :

 • Prezes – Krystyna Kuder
 • Wice prezes – Renata Szczerbińska
 • Sekretarz – Elżbieta Pękala
 • Skarbnik – Jan Szymkiewicz
 • Członkowie:
  • Stanisław Pękala
  • Ryszard Szproch
  • Tadeusz Kuder

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Zofia Zięba
 2. Bożena Młynarczyk
 3. Małgorzata Malczak
 4. Małgorzata Ratuszniak
 5. Adam Sawicki

III. Zebrani członkowie Stowarzyszenia przyjęli następujące działania do realizacji w roku 2009

 1. Prowadzenie Świetlicy Wiejskiej.
 2. Kontynuacja Środowych Spotkań Kobiet.
 3. Przystąpienie do Konkursu ofert w ramach Programu Integracji Społecznej z projektem „Pilczyckie Integracyjno- Edukacyjne Centrum- PIEC”
 4. Zorganizowanie integracyjnej imprezy odpustowej „Michałki” połączonej ze Świętem    Plonów.
 5. Skatalogowanie fotograficzne figur przydrożnych z terenu parafii Pilczyca.
 6. Przeprowadzenie turniejów sportowych razem z LZS
 7. Zorganizowanie Dni Twórczości Ludowej
 8. Kontynuacja starań związanych z remontem kaplicy pw. Św. Barbary.

IV Sprawy różne

Podjęto dyskusję nad zmianą statusu na Organizację Pożytku Publicznego. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów, podjęto decyzję o pozostawieniu dotychczasowego statusu organizacji.

Prezes Stowarzyszenia podziękowała Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilczycy za współpracę w realizacji zadań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, a szczególnie p. Adamowi Sawickiemu za zaangażowanie i nieodpłatny wkład pracy w utrzymanie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia świetlicowe.

Mistrzostwa LKS i Gminy w tenisie stołowym i warcabach

6 kwietnia 2009 [Aktualności]

Regulamin mistrzostw Gminy zrzeszenia lzs w tenisie stołowym i warcabach:

CEL:

 • popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku wiejskim,
 • zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
 • aktywizacja samorządów lokalnych na rzecz sportu,
 • profilaktyka uzależnień od alkoholu, papierosów, itp..
 • wybór zawodników do reprezentacji gminy w Powiatowym Turnieju Gmin dn.25.04.2009r. w Pilczycy.

ORGANIZATOR:

 • OSP Pilczyca, ULKS „Pilczyca”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Pilczyckiej.

MIEJSCE I CZAS:

 • Świetlica OSP w Pilczycy. 19.04.2009r. (niedziela) godz.15.45

PROGRAM:

 • Tenis stołowy
  • kategoria żeńska – bez ograniczeń wiekowych
  • kategoria męska – do 25 roku życia
  • kategoria męska – powyżej 25 lat
 • Warcaby – kategoria otwarta bez ograniczeń wiekowych

UCZESTNICTWO:

 • Zawody otwarte.

SĘDZIOWANIE:

 • Sędzia główny zawodów – mgr Krzysztof Mariańczyk

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • Podany w dniu zawodów i uzależniony od ilości zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA:

 • Na 15 minut przed ustaloną godziną.

NAGRODY:

 • Za czołowe miejsca nagrody.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Rakietki do gry zawodnicy organizują sobie we własnym zakresie.
 • Osoby nietrzeźwe nie zostaną wpuszczone na świetlicę.

ZAPRASZAMY

Konkurs plastyczny

6 kwietnia 2009 [Aktualności]

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej serdecznie zapraszają uczniów do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

„Najpiękniejsze miejsce w mojej miejscowości, parafii, gminie”

Regulamin konkursu:

 • Praca ma przedstawiać okolice, miejsce, które szczególnie utkwiło w pamięci twórcy, które warte jest zobaczenia.
 • Wielkość pracy- format A4.
 • Technika wykonania dowolna.
 • W konkursie wezmą udział tylko prace samodzielne. Prace nieopisane i prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 • Prace winny być opisane na osobnej kartce do niej dopiętej. Powinny się na niej znaleźć następujące informacje:
  • imię i nazwisko twórcy,
  • klasa i nazwa szkoły,
  • jednozdaniowy opis przedstawionego miejsca.
 • Termin składania prac upływa z dniem 30 maja 2009r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi w przeciągu tygodnia od dnia 30 maja 2009r.
 • Wyniki zostaną podane na stronie internetowej.
 • Jury konkursu przyznaje nagrody w dwóch kategoriach:
  • prace dzieci z klas od 0 do IV
  • prace dzieci z klas od V, VI, I( gimnazjum).

UWAGA!
Prace należy przysyłać lub przynosić (w kopertach)
pod adresy:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie
Radwanów
26-234 Słupia

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej
Pilczyca
26-234 Słupia

z dopiskiem:  Konkurs plastyczny

Osoba do kontaktu:
Andrzej Sosnowski

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.045952081680298 (gl)