Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca marzec 2009

Walne zebranie

16 marca 2009 [Aktualności]

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej
Zaprasza
Członków Stowarzyszenia
oraz
Mieszkańców z terenu parafii Pilczyca
na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie sie
25 MARCA 2009 (środa) o godz 18.00
w Świetlicy w Pilczycy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
  3. Ocena realizacji zadań statutowych w okresie sprawozdawczym.
  4. Przyjęcie Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego.
  5. Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia.
  6. Dyskusja na temat planowanych działań.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie zebrania.

„Babskie” spotkanie ostatkowe

1 marca 2009 [Aktualności]

W ostatni dzień karnawału, a przed zbliżającym się Dniem Kobiet, mieszkanki Pilczycy zorganizowały w świetlicy wspaniałą imprezę połączoną z degustacją własnych dań i wypieków.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.043575048446655 (gl)