Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca styczeń 2009

Nasz Śpiewnik

30 stycznia 2009 [Aktualności]

Podczas „Jesiennych spotkań ze sztuką i tradycją” uczestniczki zajęć śpiewały piosenki, wykonywane niegdyś przez chór pilczycki prowadzony przez panią Stefanię Chmielewską w latach 1945-65. Słowa piosenek, które zachowały się w pamięci dawnych chórzystek oraz starszych mieszkańców Ziemi Pilczyckiej, zostały zebrane w „Naszym Śpiewniku”.

Śpiewnik został opracowany w ramach projektu „Kultywowanie tradycji” z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, realizowanego w okresie od 1.09.2008 do 31.12.2008 przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej.

Zapraszamy do pobierania:

pdf-icon nasz-spiewnik.pdf

Kaplica Św. Barbary

15 stycznia 2009 [Aktualności]

15 stycznia br konserwatorzy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Kielcach dokonali oględzin kaplicy p.w. Św. Barbary w Pilczycy, w związku z wnioskiem o wpisanie jej do rejestru zabytków, złożonym dn. 18.XI.2008r. Więcej na temat kaplicy patrz: artykuł obok.

Jak być piękniejszą?

14 stycznia 2009 [Aktualności]

Dnia 14 stycznia 2009 roku przedstawicielka jednej z wiodących firm kosmetycznych przeprowadziła pogadankę na temat pielęgnacji skóry połączoną z praktycznym wykonywaniem makijażu.

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.050417900085449 (gl)