Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca lipiec 2008

Figura „Anioła Śmierci” przekazana do renowacji

31 lipca 2008 [Aktualności]

Konserwator Ilia Iliew wraz z mieszkańcami Pilczycy zdjęli w dn. 21.07.08 figurę „Anioła Śmierci” z postumentu. Figura została przewieziona do Kielc celem renowacji. Przewidziany termin zakończenia prac 1.10.2008.

Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennej figurze Anioła Śmierci

24 lipca 2008 [Aktualności]

Pragniemy poinformować, że pozytywnie rozpatrzono ofertę Stowarzyszenia na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu dóbr kultury. W związku z tym, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach przyznał dotację celową w kwocie 5588,00 zł z przeznaczeniem na „Prace konserwatorskie przy kamiennej figurze Anioła Śmierci na cmentarzu parafialnym w Pilczycy, gminie Słupia”.
Dotacja została przyznana w kwocie mniejszej niż wnioskowano o 1862,00 zł . Całkowity koszt zadania to 10580,00 zł.
Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia poprzez wpłaty na nasze konto:

Bank Spółdzielczy w Łopusznie
38 8499 0008 0000 6021 2000 0001

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży

3 lipca 2008 [Aktualności]

  Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do Świetlicy Wiejskiej w Pilczycy na:

 • Wakacyjną przygodę z teatrem i poezją
  W programie spotkań:
  – podstawy sztuki aktorskiej
  – zajęcia taneczne
  – przygotowanie spektaklu teatralnego
 • Pierwsze spotkanie odbędzie się12 lipca 2008 o godz. 17.00
  Kolejne spotkania odbywać się będą w każdą niedzielę w godz. od 17.00 do 19.00
  Zajęcia finansowane przez Urząd Gminy w Słupi poprowadzi pani Barbara Pawelczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.

 • Warsztaty plastyczne
  W zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby
  Wystawa najciekawszych prac uczestników zajęć
  Pierwsze spotkanie w niedzielę 13 lipca o godz. 11.00
  Zajęcia poprowadzi pan Stanisław Górski, nauczyciel sztuki w Gimnazjum w Słupi.
  Materiały plastyczne zostaną zakupione ze środków Urzędu Gminy w Słupi

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.061693906784058 (gl)