Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

Archiwum z miesiąca maj 2008

Remont świetlicy

20 maja 2008 [Aktualności]

20 maja 2008 został zakończony remont Świetlicy Wiejskiej w Pilczycy, zrealizowany w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć”. Dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło 20 000 zł. Urząd Marszałkowski przekazał też używane meble biurowe na wyposażenie pomieszczeń. Obiekt będzie wykorzystywany do potrzeb działalności kulturalnej i społecznej Stowarzyszenia.

Poniżej zdjęcia przed i po remoncie:
Remont świetlicy (przed) Remont świetlicy (po)

Renowacja figury anioła

12 maja 2008 [Aktualności]

Anioł śmierci na cmentarzu parafialnym w PilczycyStowarzyszenie złożyło ofertę konkursową wraz z wnioskiem o dotację do Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury: „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAMIENNEJ FIGURZE ANIOŁA ŚMIERCI NA CMENTARZU PARAFIALNYM W PILCZYCY.”

O Stowarzyszeniu:

Główne cele działania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej to: wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej", aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych oraz promowanie walorów turystycznych i ekologicznych "Ziemi Pilczyckiej". czytaj więcej...


Time: 0.064287900924683 (gl)